2014 aasta muudatused tuleohutuse enesekontrollis

2014 aasta muudatused tuleohutuse enesekontrollis

Alates selle aasta 1. Jaanuarist hakkas kehtima uus tuleohutuse enesekontrolli määruse nr 1 redaktsioon (riigiteataja elektroonilise versiooni leiate siit). Uue määruse redaktsiooniga hakkas kehtima neli suuremat muudatust:

  • Kehtestati eraldi enesekontrolli aruandlusperiood, mis nüüd on 1. Jaanuarist kuni 31. Detsembrini.
  • Aruanne eelneva aasta aruandlusperioodi kohta tuleb esitada hiljemalt 31.märtsiks.
  • Muudeti tuleohutusaruande vormi.
  • Laiendati ehitiste hulka, mille kohta tuleb aruanne esitada.

Tuleohutusaruande muudatused

Muudatused määruse LISA 2-s ehk ehitised, mille kohta esitatakse tuleohutusaruanne

  • Varemalt nõuti tuleohutusaruande esitamist kümne- ja enamkorruseliste ehitiste kohta sh. ka kõrgelamud. Uue korra järgi tuleb tuleohutusaruanne esitada üheksa- ja enamkorruseliste hoonete, välja arvatud eluhoonete kohta.
  •  Suur muudatus tuli sisse ka hoonete puhul, mis tagavad elektri-, soojuse-, telekommunikatsiooni-, vee- või kanalisatsioonivarustuse. Varemalt oli piiriks 1000 inimest, uue korra järgi vähemalt 10 000 inimest (välja arvatud juhul, kui nimetatud hoonetele ei ole õigusaktiga kehtestatud tuleohutusnõudeid).
  • Muudeti punkt 3.2, lisandusid tudengid, mida esialgses redaktsioonis ei olnud.
  • Oluline muudatus tuli ka suurte rahvahulkadega kogunemishoonete punktis nr 6. Nimelt p 6.1. muudeti esiteks sõnastust püsivalt tavapäraseks. Ehk eeldatakse tavaolukorras rohkem kui 150 inimest hoones. Teiseks tuleb kõikidel kogunemishoonetel, mis ületavad 1000 m2 esitada tuleohutusaruanne.

Muudeti ka punkt 6.2., kus nüüd räägitakse muust kasutusviisist ja  kaotati ära 50 alalise viibimiskoha määratlus ning korruselisus. Allesjäi üksnes mõiste püsivas kasutuses olev kogunemisruum, mille tavapärane kasutajate arv on suurem kui 150 inimest.

Punkt 6.3. lisandusid büroohooned, mille tavapärane kasutajate arv on suurem kui 300 inimest.

  • Muudeti ka punkt 7-t, mis puudutab eelkõige tööstus- ja põllumajandushooneid. Tööstushoonete puhul kaotati ära põlemiskoormuse väärtus ning asendati see 2. ja 3. tuleohuklassiga. Punkt 7.2. kaotati ära ohtlikud ettevõtted, jäid üksnes suurõnnetuse ohuga ettevõtted ning needki peavad olema tööstus- või laohooned.

Uue määruse redaktsiooniga saab lähemalt tutvuda SIIN.

Uue määruse järgi tuleb aruanne esitada käesoleva aasta kohta alles järgmise aasta alguses, hiljemalt 31 märtsil.

Kontakt
Eesti Ohutus OÜ
Kassi 15, Tallinn
info@eestiohutus.ee
+37256667207
Meist Blogi
© 2023 Eesti Ohutus OÜ. Kõik õigused kaitstud