-Teenus-

Evakuatsiooniõppus

Enesekontrolli aruande esitamise kohustusega asutused/ettevõtted ning ettevõtted, kus tuleb läbi viia tuleohutusülevaatus, peavad kord aastas läbi viima ka evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse vastavalt SiM määrusele nr 43 “Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded”.

Eesti Ohutus OÜ aitab korraldada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse Teie hoones. Evakuatsiooniõppuse teenust osutame üle Eesti.

Evakuatsiooniõppuse teenus sisaldab:

  • Evakuatsiooniõppuse hoonega tutvumine;
  • Evakuatsiooni läbiviimist reguleeriva dokumentatsiooniga tutvumine;
  • Vastutavate isikute juhendamine;
  • “Tulekahju” stenaariumi koostamine koostöös Tellijaga. Määratakse ära “tulekahju” asukoht, kellaaeg, “disko suitsu” kasutamine tulekahju simuleerimiseks, ulatus, turvalisuse tagamine õppuse käigus, kliendid jms;
  • Evakuatsiooniõppuse läbiviimine vastavalt kokkulepitud stsenaariumile;
  • Kokkuvõtte tegemine evakuatsiooniõppusest. Vastutavate isikutele esialgse hinnangu teatavaks tegemine.

Õppuse kohta koostatakse raport, mis sisaldab õppuse käiku, tehtud vigu ja ettepanekuid vigade vältimiseks järgmiste õppuste korral. Raporti esitame Teile 7 päeva jooksul peale evakuatsiooniõppuse lõppu.

Tekkis küsimusi?

Helista +372 56667207

Kontakt
Eesti Ohutus OÜ
Kassi 15, Tallinn
info@eestiohutus.ee
+37256667207
Meist Blogi
© 2023 Eesti Ohutus OÜ. Kõik õigused kaitstud