-Teenus-

Tuleohutusaudit

Ehitise tuleohutusaudit on vajalik kasutusloa taotlejale, kui teil puudub ehitusprojekt või selle tuleohutuse osa on puudulik. Tuleohutusauditit tohivad läbi viia ja tuleohutusauditi väljastada üksnes tuleohutusekspert tase 6 omavad isikud.

Tuleohutusauditi läbiviimiseks on vajalikud järgmised algdokumendid:

  • Hoone ehitusprojekt (viimane mõõdistusprojekt)
  • Elektripaigaldise audit
  • Tuleohutuspaigaldiste teostusdokumentatsioon (ärihoonete puhul)
  • Kehtiv korstnapühkimise akt

Esmane tuleohutusaudit valmib 15-30 tööpäeva jooksul ja sõltub otseselt hoone keerukusest. Tuleohutusauditis välja toodud puudused tuleb kõrvaldada selleks, et saaks valmida positiivne audit, millega tõendatakse, et auditeeritav ehitis vastab olulistele tuleohutusnõuetele.

Tuleohutusaudit ei sisalda endas kütteseadmete ekspertiisi. Enne auditi tellimist veenduge, et teil on olmeas tootjapoolne kütteseadme pass, sertifikaadid ja paigalda kaetud tööde aktid.

Tekkis küsimusi?

Helista +372 56667207

Kontakt
Eesti Ohutus OÜ
Kassi 15, Tallinn
info@eestiohutus.ee
+37256667207
Meist Blogi
© 2023 Eesti Ohutus OÜ. Kõik õigused kaitstud