Tuleohutuse seadus – milliseid muutusi see tõi?

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/et_EE/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

[dropcap3 color=”black”]A[/dropcap3]lates selle aasta 1. septembrist hakkas kehtima uus tuleohutuse seadus. Uus seadus tõi endaga kaasa rea muudatusi ja koondas varemalt tuleohutust reguleerinud määrused ühte seadusesse. Samuti võib seadusest leida otseviited uutele määrustele. Riigiteataja elektroonilises variandis võib sellega tutvuda https://www.riigiteataja.ee/akt/13314859 .

Millised on siin oluliseimad uuendused:
[list style=”list4″ color=”blue”]

 • Isiku mõiste
 • Enesekontroll
 • Vastutus
 • Tulekahju korral tegutsemise plaan

[/list]

Isik

Uue seadusega defineeriti isiku mõiste (füüsiline, juriidiline, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus ja organ). Kui endises SiM määruses nr 55 “Tuleohutuse üldnõuded” oli nõuded kehtestatud objekti valdajale või omanikule ja füüsilisele isikule ning välja oli jäetud juriidiline isik, siis uue seadusega onväga selgelt määratletud isikud ja nende kohustused.

Enesekontroll

Alates 2012 a. tuleb osadel asutustel ja ettevõtetel esitada kohalikule omavalitsusele enesekontrolli aruanne. Mida siis enesekontroll õigupoolest tähendab? Põhimõttes peab asutus või ettevõte ise hakkama kontrollima kõikide tuleohutusnõuete täitmist tema valduses olevas ehitises või territooriumil. Ehitise või territooriumi valdaja peab oskama tuvastada kõikide admnistratiivsete ja ehituslike tuleohutusnõuete rikkumised ning leidma lahendused ja vahendid nende rikkumiste kõrvaldamiseks. Milliste nõuete täitmist uleks siis kontrollida?
[list style=”list4″ color=”blue”]

 • Töötajate juhendamine
 • Evakuatsiooniõppuse läbiviimine
 • Tuleohutusalase dokumentatsiooni olemasolu
 • Tuletõkkesektsioonide terviklikkus
 • Evakuatsiooni teede ja pääsude kasutatavuse kontroll
 • Tuletõkkeuste toimimine ja hooldus
 • Tuleohutuspaigaldiste paigaldusvead, kontroll ja hooldus
 • Esmaste kustutsvahendite olemasolu, kontroll ja hooldus
 • Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamine objektil
 • Tuletöö ohutusnõuete järgimine
 • Tehnosüsteemide tuleohutusnõuete järgimine

[/list]
Enesekontrolli teenuse kohta leiad lisainfot siit.

Vastutus

Uue seadusega on ära määratletud isiku vastutus väärtegude toimepanemise eest. Väärteomenetluse korras on mõningate tegude eest võimalik riiklikku tuleohutusjärelevalvet teostaval ametnikul määrata juriidilisele isikule kuni 50 000 kroonine rahatrahv.

Tulekahju korral tegutsemise plaan

Uus seadus kaotas ära varem nõutud üldise tuleohutusjuhendi ning tõi asemele tulekahju korral tegutsemise plaani. Seda küll ainult asutustele, kes kuuluvad enesekontrolli kohuslaste hulka. Uus plaan sarnaneb  sisu poolest küll varem kehtinud juhendiga, kuid on rida lisa nõudeid, mida varem ei nõutud. Ei hakka kõiki nõudeid siinkohal välja kirjutama, määrusega saate tutvuda elektroonilises riigiteatajas ->https://www.riigiteataja.ee/akt/13356586

Kontakt
Eesti Ohutus OÜ
Kassi 15, Tallinn
info@eestiohutus.ee
+37256667207
Meist Blogi
© 2023 Eesti Ohutus OÜ. Kõik õigused kaitstud