Enesekontroll – Uus tuleohutuse korraldus

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/et_EE/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

1. september ja tuleohutuse seadus tõi kaasa rea muudatusi tuleohutuse korraldusse. Oluliste muudatuste kohta saate lugeda siit. Enesekontroll tuleohutuse seaduse mõistes tähendab isiku kohustust kontrollida tema valduses oleva kinnisasja, ehitise, ruumi, seadme ja nende kasutamise ohutust ja nõuetekohasust. Tuleohutuse seaduse § 4 järgi peab enesekontrolli aruanne sisaldama järgmist:

[list style=”list4″ color=”blue”]

  • andmeid ehitise kohta;
  • andmeid ehitises toimuva tegevuse kohta;
  • andmeid tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite korrashoiu kohta;
  • ettevõtte või asutuse tuleohutuskorraldust;
  • valmisolekut tulekahju korral;
  • enesekontrolli käigus avastatud puudusi ja nende kõrvaldamise meetmeid;
  • muud olulist informatsiooni.

[/list]

Enesekontrolli esitamata jätmine või valeandmete esitamine on uue tuleohutuse seaduse kohaselt karistatav. Juriidilisele isikule tähendab see kuni 30.000 krooni. Aruannet tuleb esitama hakata alates 2012 aastast.

Kuigi aruannet tuleb esitada vaid teatud ettevõtetel ja asutustel, ei tähenda see seda, et ka teised ettevõtted ei peaks enesekontrolli teostama ja selle üle aruannet pidama. Nimelt on tuleohutuse seaduse vastutuse osas ära määratud karistus enesekontrolli tegemata jätmise eest (jur. isik 30.000 krooni), olenemata sellest kas ettevõte peab aruannet kohalikule päästekeskusele esitama või mitte! Seega tuleb juhtkonnal kehtestada enesekontrolli kord ning tagada selle täitmine. Õnnetusjuhtumi uurimisel kindlast küsitakse enesekontrolli teostamise tõendeid.

Enesekontrolli puhul tekib kohe ka küsimus, et kes on see isik, kelle ülesandeks saab enesekontrolli teostamine? Eestis ei ole levinud eraldi tuleohutus eksperdi palgal hoidmine ja heal juhul hakkab asjaga tegelema korraliku tuleohutusalase  väljaõppe saanud töökeskonnaspetsialist või ettevõtte turvajuht. Halvemal juhul langeb kogu koorem niigi ülekoormatud haldusjuhi või tehnilise töötaja õlule. Ilma põhjaliku väljaõppeta ja piisava ajaressursi puudumisel(mida teiste töökohustustega koormatud töötajal on vähe) ei ole võimalik enesekontrolli kvaliteetselt läbi viia. Kui vaadata õigusaktide hulka, ning lisades nimistusse veel eestis kehtivad standardid, on ilmselge, et ilma korraliku väljaõppeta saab enesekontrolli teostajal väga raske olema enesekontrolli teostamisel. Siinkohal oleks võib-olla mõtekas ettevõttel kaalude enesekontrolli teenuse hanget.

Meie poolt pakutava tuleohutuse enesekontrolli teenusega saate tutvuda [button link=”http://eestiohutus.ee/teenused/tuleohutuse-enesekontroll/” linkTarget=”_self” color=”blue”]SIIN[/button]

Kontakt
Eesti Ohutus OÜ
Kassi 15, Tallinn
info@eestiohutus.ee
+37256667207
Meist Blogi
© 2023 Eesti Ohutus OÜ. Kõik õigused kaitstud