Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele

Kui me oma 2010 a novembri kuuses tuleohutuse enesekontrolli blogi postitasime, ei olnud tuleohutuse enesekontrolli teostamise nõudeid veel kehtestatud. Selle aasta 18 veebruarist jõustus määrus, mis kehtestas nõuded tuleohutuse enesekontrollile, tuleohutusaruandele ning loetleb ka aruande esitamise kohuslased. Tooks siinkohal välja vast kõige olulisema punkti, nimelt peab enesekontrolli teostama ehitise või ruumi valdaja. Mõeldud on otsest valdajat (kelleks on ehitist või ruume kasutav isik), mitte kaudset (ehitise/ruumi omanik).

Olulisemad punktid:

  • Enesekontrolli kord tuleb asutuses või ettevõttes kehtestada kirjalikult ja see dokument peab sisaldama vähemalt tuleohutuse eest vastutavaid isikuid või ametikohti ning ülesandeid
  • Sellistel juhtudel, kui ehitises on mitu valdajat (nt teenindushooned) määrab ehitise omanik kirjalikult isiku, kelle kohustuseks jääb enesekontrolli teostamine ja tuleohutusaruande esitamine
  • Kui asutuse territooriumil on mitu ehitist, mis kuuluvad määruse LISA 2 toodud objektide loetellu, kelle tuleb esitada tuleohutusarunne, esitatakse aruanne iga ehitise kohta eraldi
  • Tuleohutusarannet ei esitata eluhoonete kohta

Määruse lisa 1 kujutab endast tuleohutusaruande blanketti ja lisa 2 ehitiste loetelu, milles operreerivad ettevõtted peavad hakkama enesekontrolli teostama.

Kui kellelgi tekib küsimusi kogunemishoone mõiste kohta, siis VV määruse nr 315 “Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded” lisa 1 leiab suurte rahvahulkadega kogunemishoonete loetelu.

Kontakt
Eesti Ohutus OÜ
Kassi 15, Tallinn
info@eestiohutus.ee
+37256667207
Meist Blogi
© 2023 Eesti Ohutus OÜ. Kõik õigused kaitstud