-Teenus-

Tulekahju korral tegutsemise plaan

1. septembril 2010 a. kehtima hakanud uus tuleohutuse seadus tõi muudatusi nõutavasse dokumentatsiooni. Varemalt nõutud üldine tuleohutusjuhend asendus uue siseministri määruse nr 43 kohaselt tulekahju korral tegutsemise plaaniga, mida nõutakse enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustusega ettevõtetelt.

Tulekahju korral tegutsemise plaaniga kirjeldatakse ära ettevõte ja seal esinevad tuleohud ja muud riskid, määratakse ära vastutus tuleohutuse ja evakuatsiooni osas ning pannakse paika tegutsemise kava tulekahju ja evakuatsiooni korral.

Tulekahju korral tegutsemise plaan peab olema dokument, mis võimaldab igal ettevõttes töötaval inimesel lihtsasti aru saada temale pandud kohustustest ning tegutsemiskohustusest tulekahju ja evakuatsiooni korral.

Tulekahju korral tegutsemise plaan peab määruse järgi sisaldama:

 • evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete kirjeldust;
 • ettevõtte või asutuse tuleohtlikkuse kirjeldust;
 • tulekahjust teavitamise juhist;
 • evakuatsiooni läbiviimise juhist;
 • tulekahju korral tegutsemise juhist;
 • päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhist;
 • evakuatsiooniskeeme.

Ettevõtetel tuleb plaani muuta ja täiendada, kui:

 • on muutunud plaani koostamisel aluseks olnud faktilised või õiguslikud alused;
 • tulekahjuõppuse järgselt tuvastati, et plaan ei ole eesmärgipärane;
 • tulekahju järgselt on tuvastatud asjaolusid, mille põhjal võib järeldada, et olemasolev plaan ei ole eesmärgipärane;
 • muudatusi nõudva riiklikku tuleohutusjärelevalvet teostava ametiisiku ettekirjutuse saamisel.

NB! Kõikidest tehtavatest muudatustest tuleb teavitada ettevõttes töötavaid isikuid, samuti teisi isikuid keda plaani muudatus võib puudutada.

Kuna ettevõtted ja seal toimuvad tegevused ning tuleohud on erinevad, siis ei ole ühesugused ka tulekahju korral tegutsemise plaanid.

Omame kogemusi nii raviasutuste, haridusasutuste, eri tüüpi tootmishoonete, büroohoonete, energeetikaettevõtete, hotellide, kaubanduskeskuste kui ka suure rahvakogunemishoonete tulekahju korral tegutsemise plaanide koostamisel.

Koostame Teie ettevõtte iseärasusi arvesse võttes just teile sobiva tulekahju korral tegutsemise plaani. Teeme ka vajalikke muudatusi Teie olemasolevale plaanile.

Tekkis küsimusi?

Helista +372 56667207

Kontakt
Eesti Ohutus OÜ
Kassi 15, Tallinn
info@eestiohutus.ee
+37256667207
Meist Blogi
© 2023 Eesti Ohutus OÜ. Kõik õigused kaitstud