-Teenus-

Tulekustutite kontroll ja hooldus

Selleks, et tulekustuti toimiks on seda vaja regulaarselt kontrollida ja hooldada. Tulekustutit tuleb kontrollida üks kord aastas, kui sellele mõjuvad niiskus, vibratsioon või temperatuurikõikumised ning üks kord kahe aasta jooksul, kui tulekustutit hoitakse kuivas ja ühtlase temperatuuriga kohas. Eestis on kasutusel kahte tüüpi kantavaid tulekustuteid  – rõhu all olev ja survepadruniga tulekustuti.

Rõhu all oleva tulekustuti kontroll sisaldab järgmisi toiminguid:

 • pealdise loetavuse kontrollimine ja vajadusel pealdise uuendamine;
 • päästiku, ventiili ja plommi visuaalne kontrollimine;
 • tulekustuti rõhu kontrollimine mõõteseadmega (välja arvatud süsihappegaaskustutil);
 • süsihappegaaskustuti puhul tulekustuti kontrollkaalumine;
 • pulberkustuti puhul tulekustutuspulbri voolavuse kontrollimine;
 • vooliku kontrollimine;
 • kere väline vaatlus;
 • tulekustuti vastavuse kontrollimine EVS-EN 3 sätestatud nõuetele;
 • tulekustuti varustamine kontrollilipikuga.

Survepadruniga tulekustuti kontrollimine sisaldab järgmisi toiminguid:

 • pealdise loetavuse kontrollimine ja vajadusel pealdise uuendamine;
 • survepadruni kaalumine ja survepadruni varustamine kustutisisese kontrollilipikuga;
 • kustutusaine omaduste kontrollimine;
 • ventiili puhastamine;
 • tihendite kontrollimine ja vajadusel vahetamine;
 • vooliku kontrollimine;
 • kere väline vaatlus;
 • tulekustuti vastavuse kontrollimine EVS-EN 3 sätestatud nõuetele;
 • tulekustuti varustamine plommi ja kontrollilipikuga.

Tulekustutite kontrolli viime läbi Teie objektil. 

Tulekustuti hooldus sisaldab järgmisi toiminguid:

 • tulekustuti tühjendamine;
 • tulekustuti kere sisemine vaatlus;
 • tulekustuti kõikide detailide terviklikkuse ja kulumuse kontrollimine ning vajadusel nende vahetamine;
 • tulekustutusaine vahetamine või taastamine vastavalt tootja juhendile;
 • tulekustuti kere ja survepadruni survekatse tulekustuti tootja poolt ettenähtud katserõhul;
 • rõhunäituri toimimise kontrollimine;
 • tulekustuti laadimine (kustutusainega täitmine ja vajadusel survestamine);
 • tulekustuti varustamine plommi, hooldus- ja kontrollilipikuga.

Lisainfo ja hinnapäringud:

Lennart Ambos
Müügijuht
+372 56667207
lennart@eestiohutus.ee

Tekkis küsimusi?

Helista +372 56667207

Kontakt
Eesti Ohutus OÜ
Kassi 15, Tallinn
info@eestiohutus.ee
+37256667207
Meist Blogi
© 2023 Eesti Ohutus OÜ. Kõik õigused kaitstud