-Teenus-

Tuleohutuse enesekontroll

31. märtsiks 2015 tuleb esitada 2014. a tuleohutusaruanne.

NB! Aruandlusperiood on 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini. Kõik tuleohutusaruandega seotud toimingud tuleb teostada 2014 a. jookusl.

Mida enesekontroll tähendab? Enesekontroll tähendab seda, et ettevõte korraldab ise tuleohutuse järelevalve oma ehitistes ja territooriumil ning kord aastas esitab kohalikule päästekeskusele enesekontrolli tuleohutusaruande. Aruande esitamise kohustus on siseministri määruses nr 1 “Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid”  toodud kriteeriumidele vastavate ehitiste valdajatel. Täpsem loetelu on leitav nimetatud määruse Lisas 2.

Enesekontrolli käigus hinnatakse nii tuleohutusnõuete täitmist kui ka ohutuse tagamist. Selleks peab valdaja tundma tuleohutusnõudeid, mis on eelkõige kehtestatud tuleohutuse seaduse ja selle alamaktidega, ning lisaks hindama täiendavate meetmete rakendamise vajadust.

Eesti Ohutus OÜ-s,teostavad tuleohutuse enesekontrolli pika tuleohutusjärelevalve töökogemusega tuleohutusspetsialistid.

Meie tuleohutuse enesekontrolli teenus sisaldab:

  • Objekti ülevaatust
  • Dokumentatsiooni läbivaatust
  • Tuleohutuspaigaldiste hooldusnõuete täitmise kontrolli
  • Puuduste ja ettepanekute kirjalikku esitamist kliendile peale kontrolli
  • Enesekontrolli aruande koostamist
  • Enesekontrolli tuleohutusaruande esitamist Päästeameti kohalikule päästekeskusele

Tuleohutuse enesekontrolli teostavad päästeinspektor III kutsekvalifikatsiooni omavad spetsialistid.

Lisaks tuleohutuse enesekontrolli teenusele on meilt võimalik tellida ka teisi enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustusega ettevõtetele kohustuslikke teenuseid nagu tulekahju korral tegutsemise plaan ja evakuatsiooniõppus.

Täpsemad nõuded tuleohutuse enesekontrolli ja tuleohutusaruande ning selle esitamise kohuslaste kohta on ära kirjeldatud Siseministri määruses nr 1.

Tekkis küsimusi?

Helista +372 56667207

Kontakt
Eesti Ohutus OÜ
Kassi 15, Tallinn
info@eestiohutus.ee
+37256667207
Meist Blogi
© 2023 Eesti Ohutus OÜ. Kõik õigused kaitstud