Tuleohutusülevaatus – mida peab teadma?

Alates 2021 a. märtsist muudeti Tuleohutuse seadusega muudeti büroohoonetele, lao-ja tööstushoonetele ning garaažidele kohustuslikuks tuleohutusülevaatuse läbiviimine. Kui varasemalt teostasid nendes hoonetes tuleohutuse üle järelevalvet päästeteenistuste ohutusjärelvalve büroode inspektorid, siis nüüd anti antud teenuse osutamine tuleohutusspetsialisti ning tuleohutuseksperdi pädevusega spetsialistide kätte.

Suurim erinevus võrreldes riikliku järelevalve menetlusega?

Kõige olulisem muutus on hoone omaniku jaoks see, et tuleohutusülevaatusega ei kaasne kohe haldusmenetluse läbiviimist (sh. ettekirjutuse väljastamist) ega ka võimalikku kohest väärteomenetluse läbiviimist. See ei tähenda loomulikult, et hoone omanik vabaneb kohustusest tuleohutusnõudeid täita.

Kuidas tuleohutusülevaatuse protsess välja näeb?

Kõige pealt vaatame millised ettevõtted peavad tuleohutusülevaatuse läbiviima?

  • büroohooned pindalaga üle 750m2 (esmane aruande esitamine 01.01.2023)
  • tööstus- ja laohooned pindalaga üle 1000m2 (esmane aruande esitamine 01.01.2024)
  • garaažid pindalaga üle 1000m2 (esmane aruande esitamine 01.01.2025)

Tuleohutusaruanne tuleb esitada iga kolme aasta tagant!

Teenusepakkujad, kes teenust osutavad leiate Päästeameti ohutusportaalist. Meie tuleohutusülevaatuse teenuse info leiate siit.

Olles teenusepakkuja väljavalinud viib teenusepakkuja tuleohutusspetsialist või tuleohutusekspert läbi teie hoones esmase tuleohutusülevaatuse, mille käigus ta kontrollib visuaalselt territooriumi, ehitise ja ehitises toimuva tegevuse vastavust tuleohutusnõuetele. Lisaks kontrollib ta kas ehitises on olemas, töökorras ja hooldatud tuleohutuspaigaldised ning nõuetekohane tuleohutusalane dokumentatsioon. Tuleohutusülevaatuse läbiviial tuleb ka kontrollida, kas ehitises toimivad tegevused vastavad peamisele kasutusviisile või mitte.

Tuleohutusülevaatuse tulemused kantakse Päästeameti ohutusportaali infosüsteemi (hiljemalt 30 päeva jooksul alates tuleohutusülevaatuse läbiviimisest), kus hoone omanik nendega ka tutvuda saab. Avastatud puudustele määratakse nende likvideerimise tähtajad. Kui hoone esindaja poolt on Päästeameti ohutusportaali märgitud puudused likvideerituks peab tuleohutusülevaatuse akti koostaja hiljemalt 60 päeva jooksul teostama järelkontrolli.

Erisused tuleohutusülevaatuse tegemisel!

  • Kui ehitisele on kasutusluba antud pärast 1. märtsi 2021, tuleb tuleohutusülevaatus läbiviia hiljemalt 6 aasta pärast peale kasutusloa andmist.
  • Kui tuleohutusülevaatuse tegija teavitab Päästeametit, et ehitise kasutusotstarbe või muu eripära tõttu ei ole otstarbekas tuleohutusülevaatust korraldada võib Päästeamet selle ehitise omaniku või valdaja tuleohutusülevaatusest vabastada.
  • Kui tuleohutusülevaatuse tegija hindab ehitises toimuva tegevuse ja ehitise tuleohutuks puudusteta, korraldatakse järgmine tuleohutusülevaatus hiljemalt 6 aasta pärast.
Kontakt
Eesti Ohutus OÜ
Kassi 15, Tallinn
info@eestiohutus.ee
+37256667207
Meist Blogi
© 2023 Eesti Ohutus OÜ. Kõik õigused kaitstud